• Rozszerzony program

   • Rozszerzony ramowy plan nauczania

    Szkoła realizuje programy nauczania wykraczające poza podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chcemy uczyć skutecznie, dlatego w Szkole Słonecznej odbywa się większa liczba lekcji, niż przewidują to ramowe plany nauczania MEN. Oznacza to, że w stosunku do ramówki MEN zapewniamy naszym uczniom:
     • Klasa I:
     • 200% języka angielskiego
      200% informatyki
      200% muzyki
     • Klasa II:
     • 250% języka angielskiego
      200% muzyki
      200% informatyki
     • Klasa III:
     • 300% języka angielskiego
      200% muzyki
     • Klasa IV:
     • 166% języka angielskiego
      120% języka polskiego
      125% matematyki
      200% informatyki