• Stypendia

     • Przyznaliśmy kolejne stypendia!

     • Po pierwszym semestrze roku 2018/2019 Komisja Stypendialna przyznała aż 8 stypendiów naukowych. Aby je otrzymać, trzeba było mieć średnią od 4,75 i osiągnięcia w konkursach zewnętrznych. Najwyższa średnia wśród stypendystów wyniosła 5,50, najniższa 4,82. Stypendysta znajduje się w każdej klasie. Uczniowie otrzymują stypendium w obecności rodzica. Jest ono wypłacane co miesiąc, przez okres luty-czerwiec, a uczniowie przeznaczają je na rozwijanie swoich naukowych pasji, poznawanie świata, uczestnictwo w kulturze. W ten sposób nie tylko motywujemy, ale i wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Kolejne posiedzenie Komisji Stypendialnej w czerwcu 2019 r.

     • Pierwszy w Powiecie Program Stypendialny w prywatnej szkole

     • Uczniom wyróżniającym się w nauce przyznajemy stypendia naukowe! Najważniejszym kryterium w klasach 1-3 jest udział, z sukcesem, w różnego typu konkursach edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim itp. Zachowanie co najmniej - bardzo dobre. Uczniowie klas starszych mogą się ubiegać o stypendium posługując się jako kryterium, wysoką średnią uzyskaną na półrocze i na koniec roku. Zapraszamy do Naszej Szkoły Promującej wartość Dobrej Edukacji !!!

      Stypendia już od I klasy!

      Jeżeli Twoje dziecko ma zaświadczenie o sukcesach w konkursach edukacyjnych o wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym zasięgu, może otrzymać stypendium w Naszej Słonecznej Szkole! Rozwój potencjału Twojego dziecka to szansa na dobre wykształcenie, najlepsze szkoły, i jego sukces życiowy.