• Uczymy skutecznie, uczymy naprawdę

  • Sześć filarów kształcenia

    • Dwujęzyczność
    • Skutecznie uczymy mówienia i myślenia w języku angielskim. Wybrana przez nas metoda Clil zakłada poruszanie się w tematyce językowej w taki sposób, aby nawiązywać do aktualnej wiedzy dziecka i do tego, czego uczy się w szkole na innych przedmiotach. Nauka języka odbywa się na znanych treściach, a nie abstrakcyjnych. Mamy już wysokie osiągnięcia w tym obszarze: wśród naszych uczniów jest 5 laureatów Olimpiady z Języka Angielskiego, na 9000 startujących z całej Polski.  

    • Cyfrowa szkoła
    • Edukacja dla przyszłości, w której będą żyć nasze dzieci, to również technologie informacyjno – komunikacyjne, tzw. TIKi. W Szkole Słonecznej każda klasa jest interaktywna – uczeń pracuje na własnym tablecie, połączonym z tabletem nauczyciela oraz z monitorem interaktywnym. Stół interaktywny, roboty edukacyjne, zajęcia programowania i kodowania, współpraca z Fumdacją Orange czy wdrażanie projektów unijnych dotyczących nowych technologii – to nasze sposoby na aktywizację uczniów, i przygotowanie ich na cyfrową przyszłość.

    • Kompetencje kluczowe
    • Wartościowa edukacja odpowiada na potrzeby przyszłości.  Dajemy uczniom określone przez Radę Europy narzędzia, które obok czystej wiedzy eksperckiej ważne są aby: 1. skutecznie uczyć się, 2. potrafić dostosować się do zmieniających się wymogów zawodowych, 3. móc rozwijać się osobiście. Kompetencje kluczowe muszą być praktycznie wyćwiczone. Tak jak prowadzenia samochodu nie można nauczyć się na wykładzie, lecz poprzez wypróbowanie i doświadczenie praktyczne. Nasi absolwenci potrafią uczyć się języków obcych, uzyskiwać wiedzę opartą na faktach, napisać dobry tekst, zachowywać się kompetentnie w kontekstach międzykulturowych.

    • Nowoczesne metody
    • Praca na projektach, lapbooki, działania oparte na wielostronnej współpracy i wzajemnej stymulacji, lekcje będące polem do twórczej działalności i eksperymentów. Uczeń aktywnie uczestniczy w procesie nauczania, nabywając cenne doświadczenie, uczy się ze znacznie większą intensywnością aniżeli w nudnej szkolnej ławie, biernie notując definicje. W ślad za tym idzie zwykle lepsze zrozumienie problemu, oraz pogłębienie zainteresowania danym tematem, co pobudza wewnętrzną motywację ucznia do nauki. Dopełnieniem jest nasz pozytywny system oceniania w formie punktacji, oraz wprowadzane elementy oceniania kształtującego

    • Efektywność
    • Uczniowie naszej Szkoły pracują z doświadczonymi nauczycielami o wysokich kwalifikacjach i dużych osiągnięciach w ich karierze szkolnej. Uczą się więcej, niż określone jest w podstawie programowej MEN - i nie potrzebują dodatkowych lekcji, wożenia do szkoły językowej lub na „korki”. Skuteczna nauka w  jednym miejscu to oszczędność czasu i pieniędzy rodzica, oraz czasu i energii dziecka, które może przeznaczyć na realizację swoich pasji. Solidne podstawy zbudowane w szkole podstawowej zwiększają szansę dziecka na dobre wykształcenie i sukces życiowy.

    • Fundamenty
    • Największą przeszkodą w karierze szkolnej dziecka nie jest brak potencjału poznawczego, ale trudności emocjonalne i społeczne, jakie ma  w kontakcie ze światem zewnętrznym i rzeczywistością szkolną. W Szkole Słonecznej są to sprawy ważne, poparte kilkuletnią praktyką, zatrudnieniem zespołu specjalistów, oraz uważnością na wydolność psychofizyczną ucznia, jego samopoczucie, emocje, relacje rówieśnicze, świat wartości. Wysoki walor wychowawczo-społeczny Szkoły pomaga naszym uczniom w osiąganiu sukcesów edukacyjnych!