• Oferta

   • Oferta dla klas I - III / Od 790zl!

   • W czesnymPoza czesnym
    Rozszerzony program MENWycieczki szkolne
    5 godzin języka angielskiego (w tym godzina z native speaker)Basen
    Zajęcia WF i muzyki z nauczycielem specjalistąPiłka nożna
    Zajęcia dodatkowe: informatyczne, języka angielskiego, koła przedmiotoweTaniec
    Opieka psychologa szkolnego, warsztaty wspomagające procesy wychowawcze, doradztwo dla rodzicówSzachy
    Koncerty, warsztaty na terenie szkołyZajęcia z nowoczesnymi technologiami
    Zajęcia wyrównawczeJudo
    Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Capoeira
    Opieka od 7 do 16:30Terapie specjalistyczne, np. SI, terapia ręki, inne (nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
    Opieka świetlicowa po godzinie 16:30
   • Oferta dla klas IV - VIII / Od 790zl!

   • W czesnymPoza czesnym
    Rozszerzony program MENWycieczki szkolne
    5 godzin języka angielskiego (w tym godzina z native speaker)Basen
    Język polski -6h w tygodniuPiłka nożna
    Matematyka – 5 h w tygodniuTaniec
    Zajęcia dodatkowe: informatyczne, języka angielskiego, koła przedmiotoweSzachy
    Opieka psychologa szkolnego, warsztaty wspomagające procesy wychowawcze, doradztwo dla rodzicówZajęcia z nowoczesnymi technologiami
    Koncerty, warsztaty na terenie szkołyJudo
    Zajęcia wyrównawczeCapoeira
    Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Terapie specjalistyczne, np. SI, terapia ręki, inne (nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
    Opieka od 7 do 16:30Opieka świetlicowa po godzinie 16:30