• Nasze osiągnięcia

   • Konkurs Leon

    01.02.2019 12:36

    Nasi laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Leon z matematyki

    Mamy laureatów w konkursie matematycznym LEON! Wysokie wyniki to wysokie miejsca. W skali całego kraju miejsca 3, 4 i 5 należą do uczniów Słonecznej Szkoły! Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom.

   • Wyniki Sesji z plusem 

    01.02.2019 12:42
    Słoneczna NAJLepsza Szkoła – wyniki sesji z plusem

    Lepsza Szkoła to projekt edukacyjny, w którym  bierze udział Słoneczna Szkoła Podstawowa. Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie nauczyciela do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów z matematyki oraz monitorowania ich postępów. Jak wypadliśmy? Lepiej niż uczniowie z całego kraju i lepiej niż uczniowie z całego Mazowsza! W Słonecznej Szkole stawiamy na wysoką jakość! Uczymy naprawdę!

                                                         


     

   • Dofinansowanie z Unii Europejskiej

    Dofinansowanie z Unii Europejskiej

    01.01.2019 21:53
    Projekt "Cyfrowym krokiem w przyszłość"

    W grudniu 2018 r. Słoneczna Szkoła Podstawowa znalazła się w kameralnym gronie 8 gmin mazowieckich – beneficjentów środków unijnych na działania w ramach kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży - jako jedyny podmiot niepubliczny z województwa mazowieckiego. Nasz autorski projekt „Cyfrowym krokiem w przyszłość” został wyróżniony za rozwijanie u uczniów europejskich kompetencji kluczowych (czyli takich, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia). Projekt rozwija nie tylko umiejętności matematyczne, informatyczne i naukowo-techniczne, ale również umiejętności poszukiwania informacji, selekcjonowania jej, krytycznej oceny jej jakości; umiejętność pracy zespołowej, kreatywności, rozwiązywania problemów. Głęboko wierzymy, że ten projekt buduje unikalne, świetne warunki do wartościowego rozwoju naszych uczniów. Projekt jest realizowany przez 24 miesiące, od lutego 2019 do lutego 2021 roku. Wszystkie działania projektowe są dla naszych uczniów bezpłatne.

   • Współpraca z Fundacją Orange

    Współpraca z Fundacją Orange

    01.01.2019 22:30
    Grant Fundacji Orange

    Fundacja Orange, promująca cyfrowe szkoły, zakwalifikowała Naszą Szkołę Słoneczną do programu  #Superkoderzy na rok 2018/2019. Otrzymamy wsparcie programowe oraz dotację, którą przeznaczymy m.in. na zakup robotów edukacyjnych – ozobotów. Kapitułę przekonało nasze dotychczasowe doświadczenie w wykorzystaniu nowoczesnych technologii jako pomocy dydaktycznej w procesie edukacyjnym, dla aktywizacji naszych uczniów, oraz dla urozmaicenia procesu uczenia się. Zajęcia z programowania o nazwie „Kodowanie na dywanie” odbywają się w naszej szkole już od dawna – to podstawy i początki programowania. Teraz, dzięki wyróżnieniu przez Fundację Orange, Nasza Słoneczna Szkoła będzie mogła jeszcze lepiej przygotowywać uczniów do funkcjonowania w przyszłej rzeczywistości, jakiej nie tylko nie znamy, ale jakiej nie potrafimy sobie wyobrazić…

    Więcej informacji pod linkiem: 

    https://fundacja.orange.pl/nasze-programy/superkoderzy/

   • Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek”- wiosna 2018

    Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek”- wiosna 2018

    01.01.2019 21:59
    Sukces naszych uczniów

    W Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpusek” (dla klas starszych Olimpiada Olimpus), obecnej na polskim rynku edukacyjnym od lat, wyniki w klasach starszych wpisywane są na świadectwa i brane pod uwagę przy rekrutacji do Liceów Ogólnokształcących, mamy 5 laureatów  w części dotyczącej języka angielskiego. Wśród Naszych Uczniów jest 5 laureatów na 9000 startujących. To prawdziwy sukces!!!!! Gratulujemy!!!!

     

    Mamy również dyplomy uznania w związku z uczestnictwem wszystkich uczniów klas II I III w tej samej Olimpiadzie, ale w części dotyczącej edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Brawo nasi uczniowie!!!!

     

    A oto jak wypadamy na tle innych szkół w Polsce:

    Wyniki uczniów klasy I – język angielski –  Nasza Słoneczna Szkoła Podstawowa – 181 pkt!!!! Przy średniej krajowej- 141.

     

    Wyniki uczniów klasy II – język angielski – Nasza Słoneczna Szkoła Podstawowa - 168 pkt!!!!!! Średnia krajowa - 109.

    Edukacja zintegrowana – Nasi Uczniowie – 148 pkt!!!! Średnia krajowa  - 131.

     

    Wyniki uczniów klasy III – język angielski – Nasza Słoneczna Szkoła Podstawowa – 169,5 pkt.!!! Średnia krajowa – 85.

    Edukacja zintegrowana – Nasi Uczniowie – 123 pkt!!!!! Średnia krajowa – 104.

     

    Wyniki mówią same za siebie!

    Gratulujemy Naszym Uczniom! Dziękujemy Rodzicom za współpracę i zaufanie do szkoły!

    Dziękujemy Nauczycielom za codzienną pracę, która zaowocowała takimi znakomitymi wynikami!